Innføring i programmering med C++/CLI

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: M:\html\Innføring CPP\

 

Mitt første program

Vi skal lage et enkelt konsollprogram i Visual Studio som skriver Hei Verden ut i et vindu.

 

Starte opp Visual Studio 2017

For å starte Visual Studio 2017 i Windows 10 trykk på Start helt nede i venstre hjørne.

Du får fram en liste med programmer. Her finner du Visual Studio under V.

 

Figuren under viser programmer under V

 

 

 

Lage et nytt prosjekt

For å lage et nytt prosjekt velg på Start Page

 

   New Project…

 

Eller velg på menyen i Visual Studio

 

   FILE – New – Project

 

Du får fram følgende dialogboks.

 

 

Vi skal nå velge i dialogboksen hvilken type prosjekt vi skal lage.

 

Hvis CLR ikke vises under Windows under Visual C++ må det installeres først.

Trykk på Windows under Visual C++ og velg installering.

 

Når CLR er installert velg som på figuren over

 

     Project type: Visual C++ og CLR

 

     Template: CLR Console Application

 

Gi deretter navn for prosjektet og katalogen prosjektet skal plasseres på.

 

     Name:      Hei Verden

 

     Location:   C:\Projects

 

For å kunne benytte katalogen C:\Projects må du først lage den på harddisken. Du kan velge en annen katalog om du vil.

For å søke etter en katalog trykk på knappen Browse.

 

 

Trykk til slutt på OK knappen for å lage prosjektet.

 

Kompilere og kjøre programmet

Du har nå følgende prosjekt i Visual Studio.

 

 

I vinduet Source Files er filen Hei verden.cpp hentet inn.

Her er det allerede kode som skriver ut Hello World.

 

Vi skal nå kompilere og kjøre programmet.

Velg på menyen

 

     DEBUG – Start Without Debugging

 

eller trykk tasten Ctrl + F5 som er en snarvei.

 

Hello World vil nå vises i et konsollvindu liksom figuren under

 

 

 

Endre på utskriften

Endre teksten "Hello World" til "Hei Verden" i tekstbehandleren.

Og legg inn noen blanke og linjeskift.

 

int main(array<System::String ^> ^args)

{

    Console::WriteLine(L"\n\n   Hei verden\n\n");

    return 0;

}

 

Kompiler og kjør programmet på ny.

 

Vi har nå laget prosjektet Hei Verden.

 

Ønsker vi siden å modifisere programmet, kan vi åpne prosjektet igjen

og gjøre endringer.

 


Einar Krogh

Sist endret: 16. mai 2017