Innføring i programmering med C++/CLI

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: M:\html\Innføring CPP\

 

Tall, tegn og tekststrenger

Tall

Følgende tabell gir en oversikt over tall variabler som benyttes i C++.

Type navn

Type tall

Størrelse

Structure

short int

heltall

2 bytes

Int16

int

heltall

4 bytes

Int32

long int

heltall

8 bytes

Int64

float

kommatall

4 bytes

 

double

kommatall

8 bytes

 

long double

kommatall

8 bytes

 

En mer detaljert oversikt over datatyper finnes i hjelpesystemet.

Her finner du også hvor store tall som kan lagres i de forskjellige

variablene (Range of Values).

 

Link til oversikt over datatyper i hjelpesystemet

 

Type char

Type char (1 byte) brukes til å lagre tegn og små heltall.

char kan deklareres som signed og unsigned.

 

char

-128 til 127

Kan representerer heltall mellom -128 og 127

unsigned char

0 til 255

Brukes til å representere ASCII tegnene.

 

Man kan lagre både tegn og tall i en variabel av typen char.

For eksempel

 

      unsigned char tegn = 'A';

eller

      unsigned char tegn = 65;

 

Begge refererer til ASCII tegn nummer 65.

 

Oversikt over alle ASCII tegnene med tilhørende tall

finnes i hjelpesystemet.

 

Link til tabell med ASCII tegnene

 

Char Structure

.NET Framework bruker strukturen System::Char (2 bytes) til å representere tegn i Unicode.

Unicode er laget med tanke på et internasjonalt samfunn og kan representere

langt flere tegn enn ASCII tegnsett.

 

Link til beskrivelse av Unicode

 

Ved utskrifter kan tekst konverteres til Unicode med konstanten L.

For eksempel

 

    Console::WriteLine(L"Hello World");

 

Du kan lese mer om tegn konstanter i hjelpesystemet.

 

Link til informasjon om C++ Character Constants

 

 

Mer informasjon om Char Structure kan finnes i hjelpesystemet.

 

Link til Char Structure

 

String class

En tekststreng (String) er en samling med tegn av typen Char.

Tekststrenger er derfor i Unicode. Tekstrenger som benytter Unicode

kan representere alle tegn som benyttes i verden.

 

En typisk deklarasjon av en tekststreng er følgende

 

    String^ str = "Dette er en tekst";

 

Vanlige operasjoner på tekststrenger er beskrevet på følgende link.

 

Link til operasjoner på tekststrenger

 

Mer informasjon om tekststrenger kan finnes i hjelpesystemet.

 

Link til String class

 

Internasjonalisering

Å utvikle programmer for et internasjonalt marked kan være problematisk fordi

land har ulike kulturer. For eksempel har språk ulike tegnsett liksom norsk, kinesisk,

gresk og arabisk. Tall kan også skrives ulikt. I Europa skriver man kommatall

med komma, for eksempel 3,14 mens i USA skriver man 3.14

 

I Visual Studio er det klasser som kan være til hjelp til å utvikle internasjonale

programmer. Mer om dette kan du lese i hjelpesystemet.

 

Link til om Internasjonalisering

 


Einar Krogh

Sist endret: 12. desember 2015