Innføring i programmering med C++/CLI

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: M:\html\Innføring CPP\

 

Om hjelpesystemet i Visual Studio

MSDN Library er hjelpesystemet (biblioteket) for utviklere som benytter verktøy,

produkter, teknologier og tjenester fra Microsoft.

 

1.    Hjelpesystemet kan du finne på menyen i Visual Studio under Help.

2.    Ved å trykke F1 tasten kommer du også inn i hjelpesystemet.

 

Hjelpesystemet er svært stort. Det inneholder hjelp om flere programmeringsspråk

for nye og gamle programmeringsverktøy.

 

I dette kurset er vi som et utgangspunkt interessert i informasjon om

 

Visual Studio 2017

Søker vi etter hjelp om verktøyet vi bruker ønsker vi websider det står Visual Studio 2017 på.

.NET Framework 4.6

Søker vi etter hjelp om klasser ønsker vi helst websider med siste versjon av .NET Framework.

C++

Siden alle språkene i .NET Framework bruker samme bibliotek er websider i hjelpesystemet felles for flere språk. Skal vi se på eksempler velger vi C++.

 

Hjelpesystemet er svært viktig når man skal utvikle programmer i Visual Studio.

Alt vi ønsker å finne ut av når vi programmerer står forklart et eller annet sted

i hjelpesystemet. Skal vi ha suksess med å lage programmer i Visual Studio

må vi derfor bli kjent med og lære å bruke hjelpesystemet.

 

Når du klikker på Help på menyen i Visual Studio kommer du inn på følgende link

som gir en oversikt over ulike tilbud om hjelp i Visual Studio 2015.

 

Startsiden til hjelpesystemet

 

Context Sensitive Help

Context Sensitive hjelp brukes i Visual Studio til å få hjelp om nøkkelord,

klasser, metoder osv. som tilhører .NET Framework Class Library.

 

Fremgangsmåten er enkel

 

§  Sett skrivemerket på et ord i koden og trykk F1-tasten.

 

Følgende gir et eksempel på bruk av Context Sensitive hjelp.

I koden har vi gjort følgende deklarasjon:

 

ArrayList^ liste;

 

Vi ønsker å komme inn i hjelpesystemet for å få litt informasjon om

metodene i klassen ArrayList. Dette kan vi enkelt få til ved å sette

skrivemerket på ArrayList og trykke på F1-tasten. Hjelpesystemet

vil da startes og vi kommer direkte inn på ArrayList Members.

 

Local Help og Online Help

Når vi bruker hjelpesystemet kan vi velge mellom lokal hjelp og online hjelp.

 

Local Help

Bruker hjelp som er installert på maskinen.

Online Help

Henter hjelp over internett fra MSDN online på Microsofts hjemmesider.

 

Hva vi skal velge vil variere med arbeidssituasjonen.

Mer om dette kan leses om på følgende link

 

Link til informasjon om lokal og online hjelp

 

Om å finne hjelp

Når vi søker etter hjelp er det ofte en klasse vi er interessert i.

For en klasse er det to forskjellige websider.

 

1.     En webside med en beskrivelse av klassen.

2.     En annen webside med alle Members tilhørende klassen.

 

En link til websiden med Members ligger på websiden med beskrivelsen av klassen.

 

Ofte er det en metode i en klasse vi er ute etter informasjon om.

Vi ønsker å utføre et eller annet og ser etter en metode for dette.

Dette er ikke alltid like enkelt da det i mange klasser er mange metoder

som vi ikke kjenner oppgaven til. Det som fort kan skje er at vi bruker en masse tid

på en metode for til slutt finne ut at det ikke er den vi leter etter.

 

Et godt råd er

 

·         Se etter eksempler på bruk.

 

I hjelpesystemet er det mange eksempler. Gå derfor inn på de

forskjellige metodene i klassen og se etter eksempler. Her kan du

ofte finne eksempel med kode på akkurat det du ønsker å utføre.

 

Mer om hjelpesystemet

Generell informasjon om hjelpesystemet kan du finne på linken

 

Microsoft Help System Documentation

 


Einar Krogh

Sist endret: 18. mai 2017