Innføring i programmering med C++/CLI

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: M:\html\Innføring CPP\

 

Deployment

Når vi utvikler et program i Visual Studio kjører vi det i omgivelsene til Visual Studio.

Når et prosjekt er ferdig ønsker vi som oftest å kunne gjøre det til et selvstendig program.

 

·         Deployment er prosessen hvor man distribuerer et ferdig program

slik at det kan installeres på andre datamaskiner.

 

Det er to måter å distribuere C++ programmer til andre maskiner på

 

1.     InstallShield

2.     ClickOnce teknologi

 

Før vi ser på disse to måtene å distribuere programmer på, skal vi se på

to betingelser som er nødvendig for at et CLR program skal kunne kjøre

på en maskin uten Visual Studio.

 

1.     .NET Framework må være installert på maskinen.

 

2.     Programmet må være kompilert med konfigurasjonen Release.

 

Vi skal først se nærmere på disse to kravene.

1. .NET Framework

For at programmer laget i CLR skal kunne fungere på en maskin krever det

at .NET Framework er installert på maskinen.

 

Hvis ikke .NET Framework er på maskinen kan det lastes ned over Internet

fra Microsofts hjemmesider.

 

Link til .NET Framework 4.6 download

 

Det er mer informasjon om .NET Framework i hjelpesystemet.

 

Link til informasjon om .NET Framework

2. Konfigurasjonen Release

Når et program kompileres med konfigurasjonen Debug blir det i exe-filen

også lagt kode som benyttes ved debugging av programmet.

Denne koden ønsker vi ikke i et program når det er ferdig.

 

Det er dessuten nødvendig å fjerne denne debugging koden for at programmet

skal fungere på andre maskiner. For at et program skal fungere uten at Visual Studio

er installert på maskinen må exe-filen være kompilert med konfigurasjonen Release.

 

Konfigurasjonen Debug er avhengig av biblioteker i Visual Studio

Hvis exe-filen er kompilert med konfigurasjonen Debug vil ikke programmet fungere på maskiner som ikke har installert Visual Studio. Årsaken er at i exe-filen er det debug kode som bruker biblioteker for debugging i Visual Studio. Hvis programmet ikke får tilgang til metodene i debugging biblioteket vil det ikke kjøre.

 

Når et prosjekt er ferdig laget skal man derfor tilslutt endre konfigurasjonen

fra Debug til Release.

 

For å kompilere exe-filen som Release velg på menyen i Visual Studio

 

    BUILD – Configuration manager…

 

Skift Configuration fra Debug til Release ved å klikke på Debug og velge Release

på menyen som kommer fram.

 

Når du kompilerer programmet med Release får du en ny katalog i prosjektet

som heter Release. Her ligger exe-filen til programmet ditt.

 

Link til om å skifte konfigurasjon i hjelpesystemet

 

Gjøre et prosjekt til et selvstendig program

Vi skal nå se på to måter å lage et selvstendig program av et C++ prosjekt på.

1.     InstallShield

2.     ClickOnce

En måte å installere et program på er å lage en pakke med programmet og en Setup fil.

Ved å dobbeltklikke på Setup filen blir programmet installert på maskinen.

1. InstallShield

Å bruke InstallShield til å installere programmer har flere fordeler.

Noen av dem er

 

1.     InstallShield legger filene som programmet trenger i en katalog.

2.     InstallShield sørger for at programmet kan startes fra menyen i Windows.

3.     InstallShield kan legge en Shortcut på Desktop.

4.     InstallShield kan installere fonter og lignende som programmet trenger.

5.     Programmet kan lett av installeres.

 

For å benytte InstallShield må vi lage et Setup prosjekt.

Dette prosjektet skal tilhøre samme Solution som prosjektet man

skal lage Setup program for.

 

Hent først inn prosjektet du skal lage Setup program for.

Velg deretter på menyen i Visual Studio

 

     FILE – Add – New project

 

Velg i dialogboksen

 

    Other Project Types – Setup and Deployment – InstallShield Limited Edition Project

 

Hvis du ikke har InstallShield på maskin må den først installeres via Internett.

 

Når InstallShield er installert får du et prosjekt til i samme Solution som det gamle prosjektet ditt.

 

Eksempel på å lage et Setup prosjekt

 

Link til demo om å bruke InstallShield

 

2. ClickOnce teknologi

En nyere teknologi for å distribuere programmer over Internett kalles ClickOnce.

 

Ved å klikke på en link på en webside, lastes programmet ned til din maskin

og du kan straks kjøre det.

 

En fordel med å bruke ClickOnce er oppgradering av programvare.

Gjør du forandringer i programmet kan du bytte ut den gamle versjonen med en ny.

Brukere av programmet vil da automatisk få oppdatert programmet sitt via Internett.

 

Link til om ClickOnce Deployment i hjelpesystemet

 

 

Mer om deployment

Mer om deployment kan leses i hjelpesystemet.

 

Link til om deployment i hjelpesystemet

 


Einar Krogh

Sist endret: 12. desember 2015