Innføring i programmering med C++/CLI

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: M:\html\Innføring CPP\

 

Om .NET Framework Class Library

.NET Framework Class Library er biblioteket som benyttes av alle språkene i Visual Studio

når man programmerer under CLR.

 

·         Dette betyr at både C++, C#, Visual Basic, … benytter samme bibliotek.

 

Kunnskaper man lærer i C++ i dette kurset vil derfor også være anvendelige i andre språk i .NET.

Har man lært å programmere i C++ med .NET Framework Class Library er det lett å skifte til

for eksempel C#, og omvendt.

 

.NET Framework Class Library er delt opp i namespaces.

Hver namespace innholder klasser, strukturer, enumerasjoner, delegater

og interfaces som du kan benytte og bygge ditt program på.

 

Link til innføring om namespaces i C++

 

System namespace

System namespace inneholder klasser som representerer grunnleggende datatyper

som byte, char, int, String, …

 

I tillegg til å inneha grunnleggende datatyper har også System namespace over hundre

andre klasser med en rekke forskjellige oppgaver.

 

Følgende tabell gir en oversikt over noen klasser i System namespace det ofte er bruk for.

 

System::Console

Klassen vi bruker når vi lager konsollprogrammer.

System::Convert

Denne klassen brukes til å konvertere fra en datatype til en annen.

For eksempel konvertere innholdet i en String til en int.

System::Math

Klassen har funksjoner for matematiske beregninger.

Brukes til avrunding, trigonometri, logaritmiske operasjoner og liknende.

System::Random

Denne klassen brukes til å trekke tilfeldige tall.

 

Flere klasser i System namespace kan du finne i hjelpesystemet.

 

Link til System namespace i hjelpesystemet

 

System namespace er også roten til en rekke andre namespaces.

 

Namespaces i .NET Framework Library

Det finnes mange namespaces i .NET Framework Class Library.

 

En liste med alle disse kan du finne i hjelpesystemet.

 

Link til side med alle namespaces i .NET Framework Class Library

 

Følgende tabell viser noen sentrale namespaces.

 

System::IO

Har klasser som tar seg av Input og Output.

Dette inkluderer data streams, filer, kataloger og formatering av Input og Output.

System::Threading

Har klasser for parallell programmering.

Her kan man lage tråder og bruke mekanismer for synkronisering som semaforer og monitorer.

System::Net

Har klasser for nettverks programmering.

Dette inkluderer sockets, network streams, protokoller med mer.

System::Collections

Har klasser for å bevare og behandle objekter.

Man kan henge objekter på lister, trær, arrayer og hash tables.

 

Programeksempler

Programeksempler som viser bruk av .NET Framework Class Library

Eksempel

Viser bruk av

Program gjennomsnitt

Convert class og Math class

Program array

Type class og  Array class

Program ArrayList

Collections namespace

Program random

Random class

Program fil

IO namespace

Program sockets

Net::Sockets namespace

 

Om .NET Framework 4.6 i hjelpesystemet

.NET Framework er en komponent i Windows som lager og kjører programmer

under Windows. Nåværende versjon er .NET Framework 4.6.

 

Om .NET Framework 4.6 og 4.5 kan du lese i hjelpesystemet.

 

Link til .NET Framework 4.6 i hjelpesystemet

 


Einar Krogh

Sist endret: 12. desember 2015