Innføring i programmering med C++/CLI

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: M:\html\Innføring CPP\

 

Om konsollprogrammering

Konsollprogrammer er enklere å lage enn Windows programmer og konsollmiljøet kan med fordel benyttes når programmet ikke stiller store krav til brukergrensesnittet.

 

Konsollprogrammer har enkel input-output.

 

·         Input til programmet skjer ved tastaturet (som oftest).

·         Output skjer direkte til et konsollvindu.

 

Vi skal i det følgende gå igjennom hva man må vite for å lage enkle konsollprogrammer

og gi noen praktiske eksempler.

 

Input og output i konsollvinduer

Når vi lager konsollprogrammer bruker vi klassen System::Console.

 

Følgende funksjoner benyttes til input/output i konsollvinduer.

 

Console::WriteLine("Hei 1");

Skriver ut en tekst i konsollvinduet der skrivemerket er plassert. Utfører linjeskift etterpå.

Console::Write("Hei 2");

Skriver ut en tekst i konsollvinduet der skrivemerket er plassert. Utfører ikke linjeskift etterpå.

Console::ReadLine();

Brukes til å lese inn en tekst eller et tall skrevet på en linje i konsollvinduet.

 

I hjelpesystemet er det mange eksempler på hvordan formatere utskrifter

med Write og WriteLine.

 

Link til eksempler på hvordan gjøre utskrifter i hjelpesystemet

 

Følgende properties i class Console benyttes til å flytte skrivemerket.

 

Console::CursorLeft = 5;

Flytter skrivemerket 5 plasser fra høyre kant i konsollvinduet.

Console::CursorTop = 3;

Flytter skrivemerket til tredje linje i konsollvinduet.

Programeksempler input/output

Programeksempel som viser input/output i et konsollprogram

 

Programeksempel som viser litt mer avansert input/output

 

Farger i konsollvinduer

For å gjøre programmer penere eller for å skape effekter kan vi bruke farger.

Vi kan skifte farge på tekst og på hele eller deler av et konsollvindu.

 

Følgende properties/metode i class Console benyttes til å sette farger.

 

Console::ForegroundColor

Inneholder tekstfargen.

Console::BackgroundColor

Inneholder fargen på bakgrunnen til teksten.

Console::ResetColor()

Setter fargene tilbake til standard farger.

 

Systemet har en rekke forhåndsbestemte farger vi kan benytte.

Disse får vi tak i ved hjelp av enumerasjonen ConsoleColor.

Eksempel

Eksempel på å skifte til blå tekstfarge

 

     Console::ForegroundColor = ConsoleColor::Blue;

    

Flere farger kan finnes i ConsoleColor Enumeration i hjelpesystemet.

 

Link til ConsoleColor Enumeration i hjelpesystemet

Programeksempler

Programeksempel som viser farger i et konsollprogram

 

Programeksempel som viser hvordan lage en ramme

Om klassen System::Console

Du kan finne mer informasjon om konsollprogrammering i hjelpesystemet.

 

Link til klassen Console i hjelpesystemet

 

Link til metoder og properties i klassen Console

 


Einar Krogh

Sist endret: 12. desember 2015