Innføring i programmering med C++/CLI

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: M:\html\Innføring CPP\

Om Visual Studio 2017

Microsoft Visual Studio er et utviklingsmiljø for å lage, kjøre og finne feil i programmer.

Visual Studio er et omfattende verktøy for utvikling av ulike applikasjoner som Visual Basic,

C#, C/C++, databaser, Java, med mer.

 

I Visual Studio kan vi utvikle alt fra enkle konsollprogrammer til avanserte grafiske Windows programmer.

Det medfører at vi møter et verktøy som kan virke noe vel omfattende for små C/C++ programmer,

men fordelen er at vi lærer et brukergrensesnitt som vi senere kan lage mer avanserte programmer i.

 

Starte opp Visual Studio 2017

For å starte Visual Studio 2017 i Windows 10 trykk på Start helt nede i venstre hjørne.

Du får fram en liste med programmer. Her finner du Visual Studio under V.

 

Figuren under viser programmer under V

 

 

 

Startsiden i Visual Studio 2017

Når Visual Studio er startet opp kommer du inn på Start Page.

 

 

 


 

Under Open og New project på Start Page kan du åpne et tidligere prosjekt eller lage et nytt prosjekt.

 

Under Recent vises de siste prosjektene som er laget eller endret.

Du kan åpne et av dem ved å klikke på navnet til prosjektet.

 

Under Developer News er det informasjon om Visual Studio m.m. Det er både linker og videoer.

 

 

Arbeidsmiljøet i Visual Studio 2017

Når vi har laget eller hentet et prosjekt kommer vi inn i arbeidsmiljøet til Visual Studio.

Under vises brukergrensesnittet til Visual Studio med prosjektet Hei verden.

 

 

 

I figuren over vises et nytt prosjekt i konsollmiljøet til C++.

Dette er brukergrensesnittet man arbeider i når man lager et program i Visual Studio.

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av vinduene i konsollmiljøet til Visual Studio.

 

Vindu

Plassering

Beskrivelse

Solution Explorer

Vinduet til høyre.

Viser filene i prosjektet. Programkoden som vises til venstre ligger på filen Hei verden.cpp

Source Files

Det store vinduet oppe til venstre.

Her vises filer som er åpnet. Dette er en tekstbehandler som vi bruker til å skrive kode.

På figuren over er det programkoden til Hei verden.cpp som vises og som er åpen for redigering.

Output

Vinduet nederst til venstre.

I vinduet Output skrives ut meldinger til brukeren fra systemet. Det vanligste er meldinger ved kompilering.

 

 

Ved å klikke på tabben nederst til høyre kan vi bytte mellom følgende vinduer.

 

Vindu

Beskrivelse

Solution Explorer

Solution Explorer gir oversikt over filene i prosjektet. Du kan hente inn en fil i tekstbehandleren ved å dobbeltklikke på den i Solution Explorer.

Team Explorer

Team Explorer benyttes til å få tak Team Projects på en server. Et Team Project er gjerne et stort prosjekt som mange programmerere er med på å utvikle. Et Team Project ligger på en server slik at alle som deltar i utviklingen kan få tak i det på serveren.

 

Du kan også hente fram flere vinduer ved å klikke på View på menyen.

 

 

Noen vanlige valg på menyen i Visual Studio

Det er mange valg på menyen i Visual Studio, men du trenger kun lære noen få for å lage enkle programmer.

 

Tabellen under gir en oversikt over de menyvalgene du må kunne for å komme i gang med å lage prosjekter.

Tabellen viser også snarveier. Å bruke snarveier ved tastetrykk er enklere enn å velge på menyen.

 

Menyvalg

Snarvei

Beskrivelse

FILE – New – Project

Ctrl+Shift+N

Brukes til å lage et nytt prosjekt.

FILE – Open – Project/Solution

Ctrl+Shift+O

Brukes til å åpne et prosjekt.

FILE – Close Solution

 

Lukker et prosjekt som er åpent.

FILE – Open – File

Ctrl+O

Kodefiler kan åpnes enklere ved å dobbeltklikke

i Solution Explorer.

FILE – Close

 

Lukker filen som er fremme i Source Files.

DEBUG – Start Debugging

F5

Kompilerer og kjører programmet med debugging.

DEBUG – Start Without Debugging

Ctrl+F5

Kompilerer og kjører programmet uten debugging.

 

Vi skal komme tilbake til flere menyvalg siden i praktiske eksempler.

 

 

Knapperader i Visual Studio

I standard Visual Studio er det framme to knapperader (Standard og Text Editor).

Vi kan hente fram flere knapperader om vi ønsker ved å velge på menyen

 

     VIEW – Toolbars

 

 

Innstillinger i Visual Studio

Vi har mange muligheter til å kunne endre på brukergrensesnittet til Visual Studio.

Vi kan for eksempel endre på skrifttypen, skriftfargen eller størrelse på skriften

som benyttes i teksteditoren. Dette kan vi gjøre ved å velge på menyen

 

     TOOLS – Options… – Environment – Fonts and Colors

 

Mer om Visual Studio

Mer om Visual Studio kan finnes i hjelpesystemet.

Link til introduksjon om Visual Studio i hjelpesystemet


Einar Krogh

Sist endret: 16. mai 2017