Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: C:\My Documents\Operativsystemer\Innføring CPP\

 

Innføring i Windows programmering med C#

 

Innledning

 

Dette er et innføringskurs i Windows programmering i C# med Microsoft Visual Studio 2017.

Kurset gir et grunnlag til å komme i gang med å lage C# programmer i Visual Studio.

 

C# er utviklet av Microsoft i deres satsing på .NET.

 

Noen egenskaper ved C#:

 

1.     C# er et enkelt og moderne objekt orientert programmeringsspråk.

2.     C# er laget for å ha styrken til C++ og for rask utvikling liksom Java.

3.     C# er laget for å øke produktiviteten og gi robuste og holdbare programmer.

4.     C# er laget for å utvikle programmer både for datamaskiner og integrerte systemer.

5.     C# gir støtte for internasjonalisering.

6.     C# gir raske programmer, men ikke like raske som C og assembly.

 


Einar Krogh

Sist endret: 16. mai 2017