Moduler:

 

 

Operativsystemer - ITF22506 - Høsten 2013

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: M:\html\lokalnett\

 

Velkommen til websidene for kurset Operativsystemer høsten 2013.

 

For informasjon om mål, innhold, arbeidskrav og eksamen

se studiehåndbokens beskrivelse av kurset.

 

Emnet er i hovedsak todelt:

 

Modul 1

Linux operativsystem

Modul 2

Windows operativsystem

Faglærere

Modul 1

Jan Roland Olsson

jan.r.olsson@hiof.no

Modul 2

Einar Krogh

einar.krogh@hiof.no

Forelesningstid og sted

Onsdag

kl. 12.15 til 14.00

Aud 3

Fredag

kl. 10.15 til 12.00

rom D1-055/056

 

Første forelesning onsdag 21. august.

Siste forelesning fredag 22. november.

Lærebøker

Modul 1

Operating Systems - Internals and Design Principles

Forfatter: William Stallings

Pearson

978-0273751502

Modul 2

Innføring i Windows operativsystem

Forfatter: Einar Krogh

Kompendium HiØ

 

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamen 2007

Eksamen 2008

Eksamen 2009

Eksamen 2010

Eksamen 2011

Eksamen 2012

 

 


Einar Krogh

Sist endret: Torsdag, 1. august 2013