Matematikk 3 – IRF30017 – Høsten 2020

 

Velkommen til websiden for kurset Matematikk 3 ved IT-avdelingen høsten 2020.

For informasjon om mål, innhold, arbeidskrav og eksamen

se studiehåndbokens beskrivelse av kurset.

 

Forelesning

Tid

Rom

Mandag

kl. 8.00 til 9.45

E1-062

Tirsdag

kl. 10.15 til 12.00

D1-053

Onsdag

kl. 12.15 til 14.00

D1-053

 

Se timeplan  

 

Første forelesning tirsdag 18. august.

Siste forelesning onsdag 18. november.

Lærebok og læremidler

University Calculus, Early Transcendentals, Third Edition

Forfattere: Hass, Weir og Thomas.

Pearson International Edition

ISBN-10: 1-292-10403-1

ISBN-13: 978-1-292-10403-4

 

Partielle Differensiallikninger – Kreyzig: Sections 12.1 og 12.5   

Forelesning numeriske metoder

pensumnotat_1_Diskretisering av ordinære differensial ligninger.pdf

pensumnotat_2_Newtons 2 lov og modellering.pdf

pensumnotat_3_Dimensjonsløse_bevegelsesligninger.pdf

pensumnotat_4_Molekyl_vibrasjoner.pdf

University Physics: kap 14.1-14.3 Periodic Motion

University Physics: kap 15 Mechanical Waves

University Physics: SI-units (Appendix)

Pensum

Pensum 2019

Faglærer

Einar Krogh

einar.v.krogh@hiof.no

 

Obligatoriske innleveringer i Halden

Obligatorisk innlevering av øvinger hver torsdag.

Oppgaver til neste torsdag

Innleveringen skjer til meg i timene eller per e-post til einar.v.krogh@hiof.no

Kopi Appendix 4 Kapittel 11.6

Framdriftsplan

Emne

Ca. antall uker

Kjeglesnitt og kvadratiske flater : A4 og kapittel 11.6

1 uke

Kurver: Kapittel 12.1 -12.3

Hesse matrisen, Lagrange: Kapittel 13.7 og 13.8

1 uke

Multippel integrasjon: Kapittel 14         

3 uker

Integrasjon i vektorfelt: Kapittel 15

4 uker

Partielle differensiallikninger: Kreyzig: 12.1 og 12.5

1 uke

Fysikk og numeriske metoder

4 uker

Tidligere eksamensoppgaver

 

Eksamen

Løsningsforslag

Våren 2020

Våren 2020

Høsten 2019

Høsten 2019

Våren 2019

Våren 2019

Høsten 2018

Høsten 2018

Høsten 2017

Høsten 2017

Våren 2017

Våren 2017

Høsten 2016

Høsten 2016

Våren 2016

Våren 2016

Høsten 2015

Høsten 2015

Våren 2014

 

Høsten 2014

Høsten 2014

Høsten 2013

Høsten 2013

Tillatte hjelpemidler eksamen høsten 2019

1.     Godkjent kalkulator: UiO’s godkjent regler

2.     Ett A4-ark med valgfritt innhold (maskin eller håndskrevet, kan skrive på begge sider)

3.     Enten Tor Andersen: "Aktiv formelsamling i matematikk" eller "Gyldendals formelsamling i matematikk". Det vil også deles ut et formelark på eksamen.