HØit logo
Et tidsskrift fra Avdeling for informasjonsteknologi,
Høgskolen i Østfold.


Tilgjengelige nummer:

1 - 2006 2 - 2005 1 - 2005 1 - 2004 1 - 2003
2 - 2002 1 - 2002 1 - 2000 2 - 1999 1 - 1999
1 - 1998 2 - 1997 1 - 1997 2 - 1996 1 - 1996
2 - 1995 1 - 1995 2 - 1994 1 - 1994  

Redaktørene for HØit har vært:

Gunnar Montelius, HiØ Halden:
Nummer 1-1997, 2-1997, 1-1998, 1-1999, 2-1999, 1-2000, 1-2002, 2-2002, 1-2003, 1-2004, 1-2005, 2-2005,1-2006
Torleiv Jahnsen, HiØ Halden:
Nummer 2-1996, 1-1996, 2-1995, 2-1994, 1-1994
Jan Høiberg, HiØ Halden:
Nummer 1-1995

Adr:Høgskolen i Østfold, Avd. for informasjonsteknologi
Os allé 11, 1757 Halden
Tlf:69 21 53 00
Fax:69 21 53 02

WWW-utgaven av HØit har ISSN 0805-7486
Layout for WWW-utgaven: Thomas Malt

HØit er også tilgjengelig i papirutgave: ISSN 0805-6692
Sats og Layout for papirutgaven: Tore Petter Engen (Pagemaker 7.0)
Trykk: OK Trykk A/S, Halden


Copyright: 1997-2007, Høgskolen i Østfold. Last Update: 21.8.07, Tore Petter Engen.