HiØ
Forhistorie


20 ås jubileum

Disse sidene er laget av informatikkstudenter i Halden i anledning IT-avdelingens 20 års jubileum i 1997. Rent EDB-historisk kan IT-avdelingen by på mye interessant materiale, ettersom avdelingen hele tiden har ligget langt fremme og fulgt med i utviklingen.

Innhold

Faglig og Administrativ Historie

Høgskolens forhistorie
IT-avdelingens historie gjennom 20 år .
Tidslinje over hendelser ved It-avdelingen.

Spesielle foretak ved avdelingen

PP-Nytt, avdelingens meldingsblad om forsking i Portabel Programvare.
Prosjektpensjonatet, Avdelingens satsing på videreføring av prosjekter.

Diverse historisk informasjon

Personalet ved Høgskolen, oversikt over noen sentrale personer fra tidligere år.
Studenter ved Høgskolen, Antall og fordeling mellom kjønn
Teknologi og utstyr. Interessante maskiner som ble benyttet tidligere.
Kilder, referanser og linker
 
14. januar 1997 webmaster
Jubileum