NRK utviklingsprosjekter ved Høgskolen i Østfold


Kontakter:
Prosjektleder: Professor Børre Ludvigsen
Prosjektmedarbeidere HiØ: Jon Løvstad, Halvor Kise jr, Thomas Malt, Audun Vaaler.
Prosjektledere NRK: Rolf Brandrud, Christian Astrup, NRK Interaktiv


Albin på nett
Tidsramme: Vår 2000

Prosjektdeltakere:
Elisabeth Brevik
Thomas Haugeli
Frank Langva
Espen Mostad
Thomas Malt - veileder
Audun Vaaler - veileder


Resultatservice
Tidsramme: Vår 2000

Prosjektdeltakere:
Ole-Martin Mørk
Aleksander Pettersen
Anne J. Tveten
Steinar Aanestad
Thomas Malt - veileder
Audun Vaaler - veileder


Radio on Demand
Tidsramme: Vår 2000

Prosjektdeltakere:
John Olav Hoddevik
Torbjørn Mathisen
Thomas Malt - veileder
Audun Vaaler - veileder


Mottak av digitale TV- og radiosendinger via satelitt
Tidsramme: 2000

Prosjektdeltakere:
Thomas Malt - prosjektleder
Audun Vaaler - prosjektleder


TorgetPalm
Tidsramme: Høst 2000

Prosjektdeltakere:
Audun Vaaler - prosjektleder


Nyheter på liten skjerm - NRK Interaktiv
Tidsramme: Høst 1999

Prosjektdeltakere:
Audun Vaaler


Streaming av NRKs radiokanaler i MP3-format

Prosjektdeltakere:
Thomas Malt


Nyheter fra NRK Tekst-TV via E-post

Nyheter fra NRK Tekst-TV via E-post - NRK Interaktiv
Tidsramme: Vår 1998

Prosjektdeltakere:
Jo Inge Olsen
Trym Kjetil Homstøl
Tor Vegard Slensvik
Thomas Malt - Prosjektmedarbeider
Børre Ludvigsen - prosjektledelse


Fototjenesten

Fototjenesten - NRK Interaktiv/Data-TV
Tidsramme: Vår 1997

Prosjektdeltakere:
Eirik Rogne - kode
Halvor Kise jr. - rådgiver
Børre Ludvigsen - prosjektledelse


Alltid Nyheter

Alltid Nyheter - NRK Interaktiv/Alltid Nyheter
Tidsramme: Vår 1997

Prosjektdeltakere:
Henrik Aasnes
Jon-Terje Buer
Lars Pedersen
Linette Vik
Børre Ludvigsen - prosjektledelse


Nyhetstjenesten 24

Nyhetstjenesten 24 - NRK Interaktiv/NRK Tekst-TV
Tidsramme: sommer/høst 1996

Prosjektdeltakere:
Halvor Kise jr. - kode
Jon Løvstad - design
Børre Ludvigsen - prosjektledelse


Dagsnytt i RealAudio - NRK Interaktiv
Tidsramme: Tidsramme: sommer/høst 1996

Prosjektdeltakere:
Halvor Kise jr. - kode
Jon Løvstad - design
Børre Ludvigsen - prosjektledelse


Programoversikt

Programoversikten - NRK Interaktiv/NRK Data-TV
Tidsramme: vår 1996 -

Opprinnelig prosjekt våren 1996:
Jan Åge Eriksen - kode
Tom Widerøe - design
Børre Ludvigsen - prosjektledelse
Jon Løvstad - prosjektledelse

Redesign/tilpassning høsten 1996:
Jon Løvstad - kode/design


Chez Toi

Chez Toi - NRK Fjernsyn
Tidsramme: vinter 1996

Opprinnelig prosjekt våren 1996:
Jan Åge Eriksen - kode
Tom Widerøe - design
Børre Ludvigsen - prosjektledelse
Jon Løvstad - prosjektledelse


Kulinariske Henrykkelser

Kulinariske Henrykkelser - NRK Fjernsyn
Tidsramme: vår 1996

Prosjektdeltakere:
Jon Løvstad - innhold, design
Børre Ludvigsen - prosjektledelse


Lille Lørdag

Lille Lørdag - NRK Fjernsyn
Tidsramme: vår 1995/ høst 1995

Opprinnelig prosjekt våren 1995:
Jon Løvstad - innhold, design
Børre Ludvigsen - prosjektledelse

Sesong 2, høsten 1995:
Jon Løvstad - innhold, design
Børre Ludvigsen - prosjektledelse


Undervisningsradioen

Undervisningsradioen NRK P2
Tidsramme: vår 1995 -

Opprinnelig prosjekt:
Nils Olav Brandstorp Bekken - innhold
Jon Løvstad - innhold, design
Børre Ludvigsen - prosjektledelse

Redesign sommeren 1995:
Jon Løvstad - innhold, design


Radionettet

Radionettet NRK P2
Tidsramme: vinter 1995 - vår 1996

Opprinnelig prosjekt:
Mona Kristin Holt - innhold
Nils Olav Brandstorp Bekken - innhold
Halvor Kise jr. - lyd
Jon Løvstad - innhold, design
Børre Ludvigsen - prosjektledelse

Redesign sommeren 1995:
Jon Løvstad - innhold, design

Redesign vår 1996:
Jon Løvstad - innhold, design


nrk.hiof.no

nrk.hiof.no - webserver-drift for NRK
Tidsramme: vinter 1995 - vinter 1996

Driftspersonell:
Mona Kristin Holt
Nils Olav Brandstorp Bekken
Halvor Kise jr.
Jon Løvstad
Børre Ludvigsen

I perioden februar 1995 - mars 1996 driftet vi nrk.hiof.no - NRK's offisielle prosjektserver. Driften ble så overført til NRK's da operative server i mars 1996. Prosjekter etter den tid blir utviklet og testet på nrk.hiof.no frem til ferdigstillelse, da de flyttes over til NRK.


HiØ IA-avdelingen, oktober 1999